fbpx

Regulamin

Regulamin korzystania ze strony internetowej oraz usług świadczonych drogą elektroniczną

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez … usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 4 Postanowienia końcowe